Gabriel Fauré

1845 – 1924

Two Works:

CANTIQUE DE JEAN RACINE – 1865
 • Soprano Chorus Rehearsal Aid
 • Alto Chorus Rehearsal Aid
 • Tenor Chorus Rehearsal Aid
 • Bass Chorus Rehearsal Aid
 • REQUIEM – 1890
 • Soprano Chorus Rehearsal Aid
 • Alto Chorus Rehearsal Aid
 • 1st Tenor Chorus Rehearsal Aid
 • 2nd Tenor Chorus Rehearsal Aid
 • 1st Bass Chorus Rehearsal Aid
 • 2nd Bass Chorus Rehearsal Aid